•  Office Hours: 10am-5pm
  •  Anamnagar, Kathmandu
  •  info@nsu.org.np

परिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिभुवन विस्वविधालय पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायको लापरबाही नेविसंघलाइ क्षम्य छैन

परिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिभुवन विस्वविधालय पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायको लापरबाही नेविसंघलाइ क्षम्य छैन

Other Notices