•  Office Hours: 10am-5pm
  •  Anamnagar, Kathmandu
  •  info@nsu.org.np
History

History of Nepal Student Union

२०२८

नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध

नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध

२०३२

विद्यार्थी आन्दोलन

विद्यार्थी आन्दोलन

२०३६

विद्यार्थी आन्दोलन

विद्यार्थी आन्दोलन

२०४२

सत्याग्रह

सत्याग्रह

२०४६

ऐतिहासिक जनआन्दोलन

ऐतिहासिक जनआन्दोलन

२०५८

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन

२०६२/६३

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन

२०६५

गणतन्त्र स्थापना गर्न अग्रणी एवं नेतृत्वदायी भूमिका

गणतन्त्र स्थापना गर्न अग्रणी एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ

Summary

नेविसंघले कस्ता शैक्षिक आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्‍यो

२०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध

२०३२ सालको विद्यार्थी आन्दोलन

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन

२०५८ सालदेखिको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन


नेविसंघले कस्ता राजनितिक आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्‍यो 

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन

२०४२ सालको सत्याग्रह

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन

२०६२ २०६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न अग्रणी एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।